ערכים ויתרונות

 לקוח \ משקיע

  1. חשיפה להשקעות אטרקטיביות למשקיעים ועסקאות איכותיות שלא היו נגישות עד כה מבחינה ניהולית ומבחינת היכולות והכדאיות הפיננסית לערוך בדיקות נאותות נדרשות.
  2. הסרת חסם הכניסה העיקרי להשקעה נושאת תשואה – השקעה בתקציב נמוך.
  3. גידור ( פיזור וגיוון )סיכונים – הקטנה משמעותית של הסיכון הכלכלי עבור המשקיע.
  4. גידור האינפלציה.
  5. התנהלות ומעקב אחר ההשקעות בנוחות ובשקיפות.
  6. יצירת בטוחות\ ערבויות איכותיות עבור המשקיעים.
  7. התחייבות חוזית לעמידה בלו"ז ובהוצאות שנקבעו – נגזרת קריטית לכדאיות ההשקעה.
  8. תשואות המותאמות לסיכונים תחרותיים.
  9. תשואת הכנסה אטרקטיבית ויציבה.